En dag på förskolan

Stor flexibilitet inom en struktur. Mat och vila är exempel på där vi är noga att hålla rutiner men i övrigt är det barnen som styr lek och aktivitet.

Innan lunch

7.15 öppnar förskolan för de morgonpigga.

Det serveras frukost på morgonen. Den som ätit upp eller ätit hemma leker i de olika lekrummen.

På förmiddagen äter vi frukt och därefter gemensamma aktiviteter. Ibland är vi hela avdelningen men oftast delar vi upp oss i mindre grupper. Vi har inga fasta grupper för aktiviteter och lek, utan det är barnens intresse som styr.

Någon grupp går ut på gården och träffar barnen från de andra avdelningarna.

Lunch äter vi ca 11:15 och den lagas av Restaurang 41.

Efter lunch

Efter lunch har vi vår uppskattade vila. De yngre barnen sover och de äldre lyssnar på saga.

Efter läsvilan går de äldre barnen ut och de yngre ansluter efterhand som de vaknar.

På eftermiddagen serveras mellanmål. Ibland äter vi ute vilket är mycket uppskattat av barnen.

Efter mellanmålet är det fri lek ute eller inne. Det är barnens intresse som styr.

17.30 släcker och låser vi för dagen.

Mer information om förskolan

Last updated on juli 26th, 2023 at 11:25