Vårt föräldrakooperativ

Vi drivs som en ekonomisk förening av familjerna vars barn är inskrivna på förskolan. Förskolans personal ansvarar för det pedagogiska arbetet och styrelsen ansvarar främst för budget, avtal och marknadsföring.

Vad det innebär för vårdnadshavare till barn på förskolan Framtiden kan du läsa nedan. Värt att notera är att detta är baserat på dagens situation och kan komma att ändras.

Vad innebär det för mig som vårdnadshavare?

Att ha sitt/sina barn på Framtiden ger en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan i barnets vardag. Vi bär ett stort ansvar för att skapa den förskolemiljö vi önskar våra barn och att verksamheten har en god ekonomi. Du som väljer denna typ av barnomsorg ska vara införstådd med att det krävs en arbetsinsats från dig.

På förskolan Framtiden innebär denna arbetsinsats i nuläget följande:

  • Fixardagar
    Två gånger per termin rustas barnens fysiska skolmiljö upp. Här har ni möjlighet att påverka barnens och pedagogernas arbetsmiljö till det bättre. Sysslor under dessa dagar kan innefatta att tvätta fönster, sätta upp hyllor, måla, städa, rensa ogräs etcetera. Utöver fixardagnar kan det behöva att föräldrar hjälps åt med tex. lövräfsning.
  • Jourfamilj
    Varje familj, undantaget de som är ordinarie medlemmar i styrelsen, är uppsatta på en lista som innebär att 1–2 gånger/år agera jourfamilj under en månad tillsammans med två andra familjer på förskolan. Att vara jourfamilj innefattar att grovstäda en avdelning samt några av de gemensamma utrymmena.  Jourfamiljerna kan även kontaktas av rektor eller styrelse för mindre uppdrag utöver städningen. Detta kan exempelvis vara att salta och snöröja gårdens stenplattor på vintern eller att köra till återvinningen med vitvaror/möbler som ska kasseras eller hjälpa till med mindre reparationer eller problem som kan uppstå.
  • Styrelse- och valberedning
    Flertalet föräldrar väljer också att engagera sig i förskolans styrelseuppdrag. Styrelsen träffas en gång i månaden och arbetar med uppgifter inom bland annat ekonomi, IT, kommunikation samt inne- och utemiljö. Att engagera sig i styrelse/valberedning är ett fantastiskt sätt att bidra och få insikt i verksamheten. Det är uppskattat om du kan tänka dig att engagera dig i styrelsearbetet.

Last updated on april 5th, 2023 at 09:30