Välkommen till
Förskolan Framtiden

Vi är ett föräldrakooperativ i lummiga St:Larsparken i södra Lund. Vi lägger stor vikt vid att ha hög personaltäthet och utbildad personal. Förskolan Framtiden har cirka 50 barn fördelade på tre åldersblandade avdelningar. Som fristående förskola välkomnar vi sökande från alla kommuner.

Bild på en förskolelärares rygg med Förskolan Framtidens logga.

Om förskolan

Vi lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. Barnens tankar är viktiga och vi vuxna har ett ansvar att uppmuntra deras funderingar när de tar till sig världen via alla sina sinnen. Förskolans tre avdelningar är åldersintegrerade. De yngre barnen lär sig av de äldre, de äldre får äran att vara förebilder. På våra avdelningar är det högst 17 barn och minst två förskollärare och en barnskötare.

Lektunnel från gården på Förskolan Framtiden i Lund.

Vårt föräldrakooperativ

Vi är ett föräldrakooperativ i Lund som drivs som en ekonomisk förening av familjerna vars barn är inskrivna på förskolan. Förskolans personal ansvarar för det pedagogiska arbetet och styrelsen ansvarar främst för budget, avtal och marknadsföring.

Barn springer Förskolan Framtidens gård i Lund

Inskolning

Vi anpassar inskolningen efter ditt barns behov. För de flesta barn brukar inskolningen pågå under två veckor men det kan både vara kortare och längre. Barnets behov styr eftersom vi värdesätter och tror på att trygga relationer är en förutsättning för att lärande ska kunna ske på bästa sätt.

Last updated on juli 26th, 2023 at 11:08