Styrelsen

Förskolan drivs av styrelsen som består av föräldrar till barn på förskolan. Styrelsen leds av ordförande och den sammanträder en gång i månaden tillsammans med rektorn. 

Förskolan Framtiden är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Alla familjer som har sina barn på förskolan blir också medlemmar i förening. Styrelsen väljs varje år på årsstämman som hålls i mars. Inom styrelsen finns tre arbetsgrupper för att effektivt kunna arbeta med frågor som berör verksamheten.

Ekonomigruppen – Håller i den ekonomiska delen av verksamheten. Till exempel hålla koll på budget och bokföring och uppdatera avtal.

Inne- och utegruppen – Arrangerar de årliga städdagarna, samt ser till att den inre och yttre miljön är i harmoni med verksamheten.

IT och kommunikation/marknadsföringsgruppen – Hjälper till med krånglande skrivare, nätverk och är allmän support, samt tar fram material till marknadsföring.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen mejla: styrelse@forskolanframtiden-lund.se