Träffa vår personal

För oss är det viktigt med hög personaltäthet och utbildad personal. Därför har vi tre heltidsanställda på varje avdelning samt en som alternerar utefter behov. På så sätt håller vi nere antalet vikarier och stärker barnens trygghet.

Ledning

Porträtt av Ann-Louise
Ann-Louise, Rektor

Duvan

Porträtt Anna
Anna, förskollärare
Anny
Anny, barnskötare
Natalie
Nathalie, förskollärare

Gladan

Atiye, barnskötare
Porträtt av Rebecca
Rebecca, förskollärare
Porträtt av Sara
Sara, förskollärare

Ugglan

Andrea, förskollärare
Maja, förskollärare
Susanne
Susanne, barnskötare

Pooltjänst

Anneli, barnskötare

Kök

Porträtt av Aster
Aster, köksbiträde