Om förskolan

Vi är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991, beläget i lummiga St:Lars parken i södra Lund. Vi har 51 barn inskrivna fördelade på tre åldersblandade avdelningar; Duvan, Ugglan och Gladan. På förskolan lägger vi stor vikt vid att ha hög personaltäthet och utbildad personal. Vi har därför valt att ha två förskollärare och en barnskötare per avdelning samt en fastanställd pooltjänst som alternerar i huset utefter behov.

Detta är Förskolan Framtiden

 • 17 barn, två förskollärare och en barnskötare per avdelning.
 • En alternerande pooltjänst och en rektor finns i huset.
 • Vi delar ofta in barnen i mindre grupper utefter behov och intresse för att ge bästa förutsättningar till ett fördjupat lärande.
 • Vi tror på att lärandet sker i ett ständigt pågående samspel. Stora som små barn möts över åldersgränserna och får möjlighet att hjälpa, lära av och leka med varandra.
 • Vi arbetar aktivt med att ge barnen inflytande och ansvar, utifrån deras individuella förutsättningar, för att de ska utveckla ett gott självförtroende och tillit till sin egen förmåga.
 • Vi ger mycket tid till lek. Leken är lärandets grundbult. I leken utvecklas fantasin och i leken lär sig barnen förstå viktiga fundament så som samspel, konflikthantering och turtagande.
 • Vi arbetar flitigt med genus. För oss betyder det att tänka kritiskt, kring exempelvis material och litteraturval och hur vi bemöter barnen. Barnen ska ges möjlighet att mötas i olika former av lekar, för att utvecklas som individer. Vi vill inte ta bort något, vi vill lägga till fler möjligheter.
 • Vi tycker att föräldrakontakten är viktig och lägger stor vikt vid att du som förälder ska känna dig trygg. Vi samtalar gärna med dig kring hur ditt barns dag har varit.
 • Vi anordnar en specifik utbildning för förskolans 5-åringar, som ska fungera som mötesplats för barnen och språngbräda till den kommande förskoleklassen.
 • Vi arbetar enligt föreskrifterna för giftfri förskola och maten som serveras är till största del ekologisk.
 • Vi använder oss av en läroplattform som heter Abbum. Abbum är ett enkelt sätt för föräldrar att på information kring deras barn samt vad som händer och skall hända på förskolan.

Förskolans syfte

 • Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 • Ge barnen stöd för att utveckla tillit och självförtroende.
 • Ge barnen ökad medvetenhet om sig själv och sin omvärld.
 • Ge barnen en fostran till demokratiska värderingar.
 • Barn som behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.
 • Komplettera hemmet och barnets sociala och kulturella miljö.
 • Ha ett nära samarbete med föräldrarna som alltid är välkomna att delta i vår verksamhet.