Välkommen till förskolan Framtiden i Lund!

Vi är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991, beläget i lummiga St:Lars parken i södra Lund. Vi har 51 barn inskrivna fördelade på tre åldersblandade avdelningar, Duvan, Ugglan och Gladan. På förskolan lägger vi stor vikt vid att ha hög personaltäthet och utbildad personal. Vi har därför valt att ha tre heltidsanställda pedagoger per avdelning samt en fastanställd pooltjänst som alternerar i huset utefter behov.

Förskolan är privat och bedrivs som ett föräldrakooperativ och välkomnar sökande från alla kommuner. Välkommen att ställa ditt barn i kö!

Ansökan om förskoleplats