Riktlinjer för miljöarbete

Riktlinjer för miljöarbetet på Förskolan Framtiden
Styrelsen för Förskolan Framtiden har tillsammans med personalen tagit fram riktlinjer för miljöarbetet som skall verka som styrdokument.

Förskolans dagliga verksamhet
Vi åtar oss att minska verksamhetens miljöbelastning genom att kontinuerligt vara medvetna om verksamhetens effekter på miljön och aktivt visa engagemang i miljöarbete genom att:

 • kontinuerligt arbeta för att verksamhetens miljöpåverkan minimeras och resulterar in en bra inom- och utomhusmiljö för barnen och personalen
 • sortera hushållsavfall
 • undvika resursslöseri
 • byte av glödlampor mot lågenergi eller lysrör

Inköpspolicy för mat
Eftersom maten står för en betydande del av förskolans klimatpåverkan, anser vi valet av matleverantörer är ett viktigt moment i miljösammanhang.
Därför skall förskolan beställa:

 • kravodlade och närodlade grönsaker från miljögodkänd leverantör
 • kravmärkta mejerivaror
 • mat från leverantör som aktivt arbetar för miljön

Barnens delaktighet för hållbar utveckling

 • Vuxna ska formulera mål och planera.
 • Barnen och de vuxna genomför arbetet med hållbar utveckling tillsammans.
 • Barnen ska ha en stark och aktiv roll och en reell möjlighet att utifrån sina förutsättningar vara med och påverka sitt lärande.
 • En kontinuerlig kontakt ned omvärlden genom t ex deltagande i olika miljöfrämjande aktiviteter.