Avdelningar

Förskolan Framtiden har tre avdelningar: Duvan, Gladan och Ugglan.
 
På varje avdelning går det 17 barn och vi är måna om att barngrupperna inte ska vara större. Vi har åldersblandade grupper vilket främjar både leken, lärandet och kreativiteten.
I varje barngrupp arbetar två förskollärare och en barnskötare. I huset finns även en pooltjänst som hjälper till där det behövs. På så vis behöver vi sällan ta in vikarier.
 kapprum