Välkommen till förskolan framtiden

1991 föddes tanken på en egen förskola för Tetra Pak anställdas barn. Verksamheten har sedan dess bedrivits i lokaler i S:t Lars parken. Förskolan Framtiden, som tidigare hette Tetraliten, bedrivs som en föräldrakooperativ ekonomisk förening.

Målsättningen för Förskolan Framtidens verksamhet är att bedriva barnomsorg för anställdas barn på Tetra Pak med hög kvalité och bra service.