Styrelsen

Förskolan Framtiden är ett föräldrakooperativ där styrelsen består av föräldrar till barn på förskolan. Vi ser gärna att fler engagerar sig i styrelsearbetet. Anmäl ditt intresse till styrelsen, personalen på avdelningen eller rektor.

Inom styrelsen finns 3 arbetsgrupper för att effektivt kunna arbeta med frågor som berör verksamheten.

Ekonomigruppen

Har i uppgift att se över och hålla i den ekonomiska delen av verksamheten (budget, bokföring, avtal, etcetera)

Inne- och utegruppen

Har i uppgift att arrangera de årliga städdagarna, samt se till att den inre och yttre miljön är i harmoni med verksamheten

IT och kommunikation/marknadsföringsgruppen

Hjälper till med krånglande skrivare, nätverk och allmän support, samt tar fram material till marknadsföring.

Styrelsen

Ordförande

Frederika Cederström

Ledamöter

Conrad Öster

Johan Eliasson

Karin Hovstadius

Karin Marccovecchio

Martin Mattson

Niklas Funk