Föräldrakooperativ

Vad är ett föräldrakooperativ? 

Ett föräldrakooperativ är en förskola som drivs som en ekonomisk förening av familjerna vars barn är inskrivna där men det är förskolans personal som ansvarar för det pedagogiska arbetet. Det finns stora skillnader i hur arbetsfördelningen ser ut mellan föräldrar, personal och extern hjälp på olika föräldrakooperativ. På vissa föräldrakooperativ agerar föräldrar vikarier vid sjukdom, inhandlar och lagar mat och sköter den dagliga städningen.  

Vad det innebär för föräldrar till barn på Framtiden kan du läsa nedan. Värt att notera är att detta är baserat på dagens situation och kan komma att ändras. 

Vad innebär det för mig som förälder? 

Att ha sitt/sina barn på ett föräldrakooperativ ger en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan i barnets vardag. Vi som föräldrar bär ett stort ansvar för att skapa den förskolemiljö vi önskar och att verksamheten har en god ekonomi. Om du väljer denna typ av barnomsorg bör du som förälder vara införstådd med att det krävs en arbetsinsats från dig. På förskolan Framtiden innebär denna arbetsinsats i nuläget följande: 

Fixardagar 

På förskolan Framtiden ska du som förälder delta på fixardagar, dessa sker två gånger per termin. Detta är tillfällen då vi som föräldrar får möjlighet att påverka våra barns och pedagogernas arbetsmiljö till det bättre. Sysslor under dessa dagar kan innefatta att tvätta fönster, sätta upp hyllor, måla, städa, rensa ogräs etcetera.  

Grovstädning av förskolans lokaler 

Varje familj, undantaget de som engagerar sig i styrelsen, kommer att vara uppsatt på en städlista som innebär att ni 12 gånger/år kommer grovstäda en avdelning tillsammans med några andra familjer. Städschema kommuniceras av styrelsen via Abbum och är upplagt så att hela förskolan blir grovstädad fyra gånger varje år av oss föräldrar. 

Styrelse- och valberedning 

Flertalet föräldrar väljer att engagera sig i förskolan också genom att gå med i styrelse/valberedning under sin tid på förskolan, dessa poster består av föräldrar som väljs vid den årliga stämman. Styrelsen träffas en gång i månaden och arbetar med uppgifter inom bl.a. ekonomi, IT, kommunikation samt inne- och utemiljö. Att engagera sig i styrelse/valberedning är ett fantastiskt sätt att bidra och få insikt i verksamheten. 

Det är uppskattat om du som förälder kan tänka dig att engagera dig i styrelsearbetet. 

Finns det något mer jag kan hjälpa till med? 

Vi som föräldrar förväntas också kunna hjälpa till vid behov med aktiviteter som kräver mindre arbetsinsats och som inte kan vänta till fixar- eller städdagar. Detta kan exempelvis vara lövräfsning under hösten, salta och snöröja gårdens stenplattor på vintern eller att köra till återvinningen med vitvaror/möbler som ska kasseras eller hjälpa till med mindre reparationer.