Bra att veta, regler och stadgar

Här finns information som du som förälder bör känna till och som vi uppskattar att ni följer. Förskolans regler och stadgar kan laddas ner i pdf format.

Personalen i förskolan behöver känna till barnets värld utanför förskolan och föräldrarna behöver veta hur barnet har det i förskolan. För att uppnå detta krävs ett mycket gott samarbete mellan personal och föräldrar.

 • Ni är alltid välkomna att vara med i vår verksamhet.
 • För att på bästa sätt planera verksamheten är det viktigt att barnets frånvaro meddelas före klockan 07.15 via Abbum. När barnet återvänder efter en sjukdom är det också viktigt att ni meddelar oss så fort som möjligt.
 • Barnets vistelsetid ska meddelas till avdelningspersonalen via Abbum.
 • Förskolan stänger 2 dagar per termin för planering och utbildning.
 • Under sommaren och julen slår vi ihop avdelningarna.
 • Alla barn inskrivna på förskolan är olycksfallsförsäkrade hela dygnet av Lunds kommun.
 • Barn som är infekterade, febriga eller av någon anledning inte orkar med förskolans verksamhet ska stanna hemma. Hänvisning och råd finns i foldern “När ditt barn blir sjukt” som ges ut av Smittskydd Skåne. Broschyren delas ut i samband med inskolning. Vid maginfluensa ska även syskon vara hemma.
  Broschyren kan även laddas ner “När ditt barn blir sjukt“
 • Tillfällig medicinering ges ej på förskolan.
 • Föräldrar till barn som använder blöjor skall själva tillhandahålla detta.